Knowledge

ชนิดของกระดาษคราฟท์พันผิวหน้าแกนกระดาษ โดยหลัก ๆ เกรดกระดาษที่ใช้ มีดังต่อไปนี้
 
KA - กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง มีความยืดหยุ่นสูง ความหนาแน่นสูง การซึมผ่านของน้ำได้ยาก มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ 
สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงสูง ทั้งในเรื่องการเรียงซ้อน และการป้องกันการกระแทก 
น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร
 
KI - กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ มีความยืดหยุ่นสูง ความหนาแน่นน้อยกว่า KA การซึมผ่านของน้ำจะง่ายกว่า KA นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA 
น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร
 
SB – กระดาษ Recycle สีน้ำตาลเทา มีความยืดหยุ่นและความหนาแน่นน้อยกว่า KA และ KI แต่มีความเรียบมากกว่า CA การซึมผ่านของน้ำค่อนข้างง่าย เหมาะสำหรับการพันผิวแกนกระดาษที่ไม่ได้เน้นคุณภาพมากนัก  
น้ำหนักมาตราฐาน : 105, 125 กรัม/ตารางเมตร
 
CA – กระดาษ Recycle สีน้ำตาลเทา ความเรียบจะน้อยกว่ากระดาษชนิดอื่น ถลอกง่าย เหมาะสำหรับการพันผิวแกนกระดาษที่ไม่ได้ เน้นคุณภาพมากนัก  
น้ำหนักมาตราฐาน : 105, 125 กรัม/ตารางเมตร
 
SS – กระดาษอาร์ตมันสีขาว เป็นกระดาษพันผิวที่มีความมันเงา ช่วยป้องกันสิ่งสกปรก สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ มีความหนา 80 Gram 
เหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงาม เช่น แกนสำหรับม้วนฟิล์มถนอมอาหาร หรือแกนม้วนเทปกาว


Visitors: 109,783