TS PAPERTUBE Co., LTD
บริษัท ที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จำกัด

“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ตรงเวลา
และ พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ทีเอส เปเปอร์ทิ้ว จึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแกนกระดาษที่มีคุณภาพ
โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
ทีเอส เปเปอร์ทิ้ว ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ประกอบกับความชำนาญที่สั่งสมประสบการณ์มา
จึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ ด้วยราคาที่เหมาะสมและบริการที่รวดเร็ว

 

 

 

 

 

Visitors: 29,196