Mailing Tube / Composit can

Mailing Tube / Composite Can

กระป๋องกระดาษ กระบอกโปสเตอร์ กระบอกใส่รูป
 
>> สำหรับใส่งานพิมพ์ งานปริ๊น แผ่นป้าย แบบแปลน ภาพถ่าย สติกเกอร์ ร่ม หลอดไฟ ป้ายไวนิล
หรือวัสดุที่มีขนาดยาวสามารถบรรจุลงกระบอกแล้วส่งได้เลย
 
"สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปกป้องสินค้าไม่ให้เสียหายจากการขนส่ง"
 
 - ขนาด 1.5" (พร้อมฝา) ความยาว 45cm , 55cm , 65cm, 75cm , 85cm , 95cm , 105cm , 115cm , 125cm
 - ขนาด 2"  (พร้อมฝา) ความยาว 45cm , 55cm , 65cm, 75cm , 85cm , 95cm , 105cm , 115cm , 125cm
 - ขนาด 3"  (พร้อมฝา) ความยาว 45cm , 55cm , 65cm, 75cm , 85cm , 95cm , 105cm , 115cm , 125cm 
 - ขนาดอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ กำหนดความยาวตามที่ต้องการได้
 
>> กรณีต้องการขนาดนอกเหนือจากที่ระบุ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม <<
>> สั่งซื้อสินค้า : https://shop.line.me/@tspapertube
 
**ขายปลีกและส่ง ไม่ติดขั้นต่ำ ราคาโรงงาน ยิ่งสั่งมากยิ่งถูก!!!!** 
 
 
 

 

Visitors: 72,392